6 Mart 2009 Cuma

Çocukların evde ve okulda edineceği iyi alışkanlıklar neler?


Günümüzde manevi değerler gitgide daha fazla kıymetini yitiriyor. Yardımseverlik, başkalarını önemsemek, nezaket veya sorumluluk ifadeleri anlamsız kelimeler haline geldi. Peki bu durumda çocuklarımıza 'teşekkür ederim', 'birşey değil' demeyi ya da yalan söylememeyi nasıl öğreteceğiz? Kesin olan, doğru ve yanlışın ne olduğunu bilmeyen çocukların ileride zorluk çekecekleri.

KAYNAK

Okul öncesi çağı iyi değerlendirilirse iyi alışkanlıklar edin­menin en elverişli çağıdır.

Bu çağda çocuklar yetişkinlerin davranışlarını aynen kopya etmeye çalışırlar. Eğer okulda bu­lunuyorsa öğretmenin hareketleri onun için önemli bir değer ifade etmektedir.

Gerek sözlü ve gerekse hareketlerle gösteri­len nezaket kuralları çocuk için iyi örnek olacaklardır.

"Ağaç, yaş iken eğilir" sözü hatırlanmalıdır.

Bu yaş çocuklarının iyi alışkanlıklar kazanmasında en önemli faktör zaman faktörü­dür.

Çocuğun tüm davranışları zamanlı, planlı, programlı, sü­rekli ve kalıcı alışkanlıklar olmalıdır.
Çocuğun gözünü açtığı ilk mekân aile ocağı olduğuna gö­re, iyi ve temel alışkanlıkları bu ocakta alması gerekir.

O halde evde ne gibi alışkanlıklar edinmesi gerektiğini belirtmeye çalı­şalım:

*Çocuk zamanında yatmalı ve zamanında kalkmalıdır.

*Üç yaşındaki bir çocuk gece saat 7'den sabah saat yediye kadar 12 saat; gündüz 2-2,5 saat uyumalıdır.

Diğer temel alışkanlık­ların başlıcalarını da şöyle sıralamak mümkündür.

*Nezaket kuralları,

*büyüklerini ve küçüklerini selamlama alışkanlığı,

*sevgi, saygı ve güven ilişkilerinin geliştirilmesi;

*çalışma ve iş başarma alışkanlığının kazandırılması;

*yalnız aile bireylerine karşı değil çevresindeki büyük ve küçük insanlara karşı da nezaket kurallarına uyması alışkanlığının kazandırılması;

*kendi kendine giyinip soyunması alışkanlıklarının kazandırılması;

*temizlik, tertip ve düzen alışkanlıkları:

*giysilerini temiz tutma,

*el yüz yıkama,

*dişlerini fırçalama,

*tuvalet alışkanlığı ve taha­retlenme,

*eşya ve oyuncaklarını temiz ve tertipli bulundurma.

*Tüm bu etkinliklerin zamanlı, planlı, programlı, sistemli ve sü­rekli olması alışkanlıkları kazandırılmalıdır.

Okulda edinilecek ve devam ettirilecek alışkanlıklar:

*öğ­retmen ve arkadaşlarını selamlamak;

*başlık, palto ve manto gi­bi giysilerini yerine asmak,

*konuşma kurallarına uymak,

*eşya ve oyuncaklarını başkasına zarar vermiyecek şekilde kullan­mak;

*oyun kurallarına uymak,

*arkadaşlarına yardımcı olmak;

*kendi kendine yemek yeme;

*çatal, kaşık bıçak kullanma,

*yemekten sonra, el yıkamak, sabun kullanmak, havlu kullan­mak, muslukları açık bırakmamak;

*yemekten sonra uyumak,

*sınıfın temizlik, tertip ve düzenine katkıda bulunmak...

Oku­lun bu planlı ve sistemli alışkanlık kazandırma çalışmaları ai­lelere de yansıtılmalıdır. Aile ile okul birbirini tamamlayan ortak bir strateji uygulamalıdır. Daha çok okul ailelere bilimsel rehberlikte bulunmalıdır. Çünkü her aile aynı ölçüde bu işlere yatkın değildir.


kaynak

1 yorum:

Adsız dedi ki...

çok güzel bir şite olmuşş... anne babalar için.